fbpx

Dąbrówka cz. 2

I6

W dniu dzisiejszym (22.1.2015) spotkaliśmy się z przedstawicielami Urzędu Gminy, pod który podlega gospodarstwo w którym utrzymywane są w tragicznych warunkach zwierzęta. Sprawa ich dramatu jest w gminie doskonale znana i od ponad roku pracownicy czynią starania, żeby los tych zwierząt się poprawił. Gmina niejednokrotnie składała propozycję pomocy w postawieniu pomieszczeń dla zwierząt, niestety właściciel nie jest zainteresowany pomocą. Człowiek ten, w tragicznych warunkach przetrzymuje: dwie klacze (w tym jedną źrebną), dwa 6 miesięczne źrebaki, dwie dorosłe krowy (w tym jedna cielna), jałówkę, dwa knury oraz maciorę z 3 prosiętami, a także kilkanaście kur.

Sytuację zna również Wójt gminy, i on na mocy ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. z 1997 r. Nr 111, poz. 724 Art. 7 par. 1) , ma możliwość podjęcia decyzji o czasowym lub stałym odebraniu zwierząt.

Categories :

Languages »