fbpx

Edukacja

Fundacja Pegasus, oprócz bezpośredniego ratowania życia zwierząt, prowadzi edukację społeczną. Poprzez nasze działania uświadamiamy znaczenie wzajemnych relacji między ludźmi, zwierzętami, środowiskiem.

  • • Organizujemy wolontariat dziecięcy i młodzieżowy.
  • • Lekcje dla szkół i stowarzyszeń.
  • • Szczególny nacisk kładziemy za zajęcia z dziećmi z rodzin defaworyzowanych.
  • • W ramach cyklicznych spotkań nasze ośrodki odwiedza młodzież z domów dziecka, świetlic i ośrodków wychowawczych.

Languages »