Renata Madej

Członek zarządu

Renata Madej jest członkiem zarządu Fundacji Pegasus. Od 2004 roku regularnie pomaga zwierzętom , jej przygoda z wolontariatem rozpoczęła się od akcji ratowania rocznego źrebaka, Hrabiego Plater. Jak sama twierdzi, nastąpił szybki skok na głęboką wodę i z rozpędu została do dziś.

Nadzoruje ośrodek Pegasusa w Musułach, zajmuję się koordynacją wolontariatu i adopcjami zwierząt. Na jej barkach spoczywa nadzorowanie leczenia zwierząt, dostawy pasz, zatrudnianie pracowników, wprowadzanie nowych wolontariuszy i współpraca ze stałym wolontariatem. Organizuje adopcje zwierząt, sprawdza nowe domy i utrzymuje kontakt z rodzinami adopcyjnymi fundacyjnych koni. W każdą sobotę można ją spotkać w ośrodku w Musułach. Nie boi się także fizycznej pracy – często zastępuje opiekunów koni, oporządzając całe musulskie stado.

Renata jest nauczycielem w jednej z warszawskich szkół. Jako prawdziwy pedagog angażuje się w działania na rzecz młodzieży i pomaga podczas wszystkich zajęć edukacyjnych prowadzonych w Pegasusie.

Uważa, że warto poświęcać każdą wolną chwilę na wolontariat, ponieważ nie ma nic piękniejszego niż wdzięczne spojrzenie uratowanego zwierzaka. Konie postrzega jako wspaniałe, dumne zwierzęta. Wg Renaty konieczne jest działanie, które sprawi, że rżenie koni o pomoc zostanie usłyszane.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options
Translate »